Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Τσβετάν Τοντορόφ, Η λογοτεχνία σε κίνδυνο


"...η λογοτεχνία διευρύνει τον κόσμο μας, μας παροτρύνει να φανταστούμε άλλους τρόπους για να τον προσλαμβάνουμε και να τον οργανώνουμε. Είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αυτά που μας δίνουν οι άλλες ανθρώπινες υπάρξεις: πρώτα οι γονείς μας, ύστερα αυτοί που μας περιβάλλουν. Η λογοτεχνία ανοίγει στο άπειρο αυτή τη δυνατότητα αμοιβαίας επικοινωνίας με τους άλλους, και έτσι μας εμπλουτίζει απεριόριστα. Μας παρέχει αναντικατάστατες εμπειρίες που κάνουν ώστε ο πραγματικός κόσμος να αποκτά βαθύτερο νόημα και να γίνεται ομορφότερος. Πέρα από το να παρέχει μια απλή τέρψη, μια ψυχαγωγία για τα μορφωμένα άτομα, επιτρέπει στον καθένα να ανταποκριθεί καλύτερα στην κλίση του να είναι ανθρώπινος". 
και υπό συζήτηση:
"...να ελευθερώσουμε τη λογοτεχνία από τον ασφυκτικό κλοιό που την περισφίγγει, τον φτιαγμένο από τα παιγνίδια της μορφής, από μηδενιστικές μεμψιμοιρίες ακι από σολιψιστικές ομφαλοσκοπήσεις;..."Τσβετάν Τοντορόφ, Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, ΠΟΛΙΣ 2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια: