Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Το φύλο στην λογοτεχνία

Η ημερίδα αυτή είχε ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στις/τους φοιτήτριες/ητές του μεταπτυχιακού μαθήματος "ΝΕΦ 606: Φύλο και σεξουαλικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία (12ος-21ος αι.)" αλλά και στο ευρύτερο κοινό να γνωριστούν με το έργο σύγχρονων συγγραφισσών/φέων, στο οποίο το φύλο και η σεξουαλικότητα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, αλλά και με τις/τους ίδιες/ους τις/τους συγγράφισσες/αφείς. 

Η ημερίδα αποτελείτο από 6 συνεδρίες διάρκειας μιας ώρας η καθεμία. Οι πρώτες 5 είναι αφιερωμένες στις/τους προσκεκλημένες/ους συγγράφισσες/αφείς (Σ. Γκαλινίκη, Θ. Γρηγοριάδη, Θ. Κοροβίνη, Ν. Ρούσσου και Έ. Σωτηροπούλου) και έχουν την ακόλουθη δομή: κάθε συγγράφισσα/αφέας μιλάει για 20 λεπτά για το έργο της/του από την προοπτική του φύλου και της σεξουαλικότητας, ακολουθεί μια 20λεπτη ανακοίνωση πάνω σε συναφή θέματα από τις/τους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ητές και η συνεδρία κλείνει με 20λεπτη συζήτηση (που συντονίζει ένας/μία από τις/τους συναδέλφισσες/ους του Τομέα ΜΝΕΣ). 

Η καταληκτική συνεδρία της ημερίδας φιλοξένησε μια ωριαία ανοιχτή συζήτηση με θέμα "Πέρα από το φύλο της λογοτεχνίας: αντίσταση στα στερεότυπα στη λογοτεχνία και αλλού". 

Φωτογραφίες από την ημερίδα "Το φύλο της λογοτεχνίας":
https://sites.google.com/site/litgender/photos-photographies

Ολόκληρη η συνεδρία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: