Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

WALTER BENJAMIN

"Τον απασχολεί η φιλοσοφία της γλώσσας έτσι όπως προκύπτει από τον Μαλλαρμέ. Ο προβληματισμός γύρω από τη γλώσσα θα γίνει ένας από τους κεντρικούς άξονες της σκέψης του-το 1923 τον αναπτύσσει στο Καθήκον του μεταφραστή που έγραψε ως εισαγωγή στις Παρισινές εικόνες του Μπωντλαίρ που έχει μεταφράσει...
...η μετάφραση στοχεύει στη συμφιλίωση όλων των γλωσσών. Το νόημα βρίσκεται δέσμιο μέσα στις λέξεις-ο μεταφραστής έχει καθήκον να απελευθερώσει ό, τι είναι εγκάθειρκτο μέσα στη γλώσσα του προτύπου και να το αναπαραγάγει. Τελειωτική μετάφραση δεν μπορεί να υπάρξει γιατί οι γλώσσες αλλάζουν. Ο μεταφραστής πρέπει να παρακολουθεί την αλλαγή του νοήματος των λέξεων του προτύπου και τη συνεχή αλλαγή της δικής του γλώσσας. Να επιτρέψει στη γλώσσα του να επηρεαστεί, να διευρυνθεί από τη γλώσσα του προτύπου, και να' αποδώσει την ηχώ του..."


Εισαγωγή της μεταφράστριας Νέλλης Ανδρικοπούλου ΒΑΛΤΕΡ ΜΠΕΝΓΙΑΜΙΝ Ή Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΥΣΜΑΤΟΣ στο βιβλίο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ (ΑΓΡΑ, 2004)

Δεν υπάρχουν σχόλια: